vote
โหวต POPULAR VOTE
คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565

หมายเหตุ :

  • การโหวต สามารถโหวตได้ 10 นาที : 1 ครั้ง
  • ผลคะแนนข้างต้น เป็นคะแนนโหวตจากช่องทางเว็บไซต์ เท่านั้น
  • การจัดอันดับในแต่ละสาขาจะเรียงลำดับตามผลคะแนนที่สรุปทุกวันหลังเวลา 24.00 น.
  • ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม วันที่ 1 สิงหาคม – 20 กันยายน 2565
LINE Official : @komawards
อ่านข่าวทั้งหมด